แพ็คเกจพิธีมงคลสมรสพิธีเย็น

แพ็คเกจพิธีมงคลสมรสพิธีเย็น

สถานที่ : ห้องประชุมแสงสุวรรณ (ห้องแอร์)

 

อัตราค่าบริการพิธีมงคลสมรสเย็น   (ห้องประชุมแสงสุวรรณ)

แพ็คเกจพิธีมงคลสมรสพิธีเย็น

สถานที่ : ลานจัดเลี้ยง (OUTDOOR ในสวน)

อัตราค่าบริการพิธีมงคลสมรสเย็น (ลานจัดเลี้ยง)

***ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อ 081-7096607